Resandefolket firar på bokmässan

På torsdag inleds bokmässan Bok- och bibliotek i Göteborg. Detta är ett av Sveriges största kulturevenemang och resandefolket finns på plats. Kulturgruppen för resandefolket finns på plats i monter E01:06. Som en del i sitt monterprogram kommer föreningen att fira resandefolkets högtidsdag under mässans sista dag, söndagen den 29 september. Då högtidlighålls 501-årsminnet av den första säkra noteringen av resandefolket i Sverige. Den 20 septeber 1512 ankom “grev Antonius” med sitt följe till Stockholm.