Resandefolket i bygdebok från Östmark

Faksimil från en av sidorna i boken om Östmark.

Det finns inte en bygdebok utan att det står något om resandefolket. Så sades på ett av Resandekartans möten häromåret och det ligger mycket i detta. Bygden Östmark i västra Värmland är ett exempel på en bygd där resandefolket varit mycket närvarande. För några år sedan kom Min bok om Östmark. Naturligtvis ägnas ett kapitel år resandefolket.

Vi får i boken en historik kring resandefolket i Skandinavien och om folkhemmet, innan det ges bilder av resandefolket i Östmark. Naturligtvis berättas det om “knivkungen” Johan Fredrik Hedenberg och den minnessten som rests över honom. Vi får också författarens personliga minnesbilder av resandefolket i bygden och hur han minns att relationerna mellan resandefolket och majoritetsbefolkningen var vid hans uppväxt i mitten av 1900-talet. Vi får också läsa om relationen till Norge och om Glomdalsmuseet. Kapitlet omfattar totalt tio sidor.

För Resandekartan ger böcker som denna intressanta ingångsvinklar till olika platser som vi vill berätta om på hemsidan. Ibland ges en något underlig bild av resandefolket och de människor som bott i en bygd. I hembygdsboken Boken om Dals-Ed En bygd vid gränsen står det bland annat om platsen Grandalen i Dals-Eds kommun att de sista som bodde på torpet var en resandefamilj som i bygden kallades (”Grandalingarna”), och som markägaren fick iväg genom att bränna ned stugan, berättas det. Ett enkelt konstaterande av att detta var folk som skulle jagas bort från bygden. Min bok om Östmark ger en bild av att resandefolket har setts som en naturlig del av bygden, även om de resande ibland sågs på med negativa ögon.

I planeringen för att utveckla Resandekartan geografiskt och innehållsmässigt är just Östmark intressant och centralt. Det är ett område vi kommer att återkomma till i framtiden.

Min bok om Östmark gavs ut 2009 på eget förlag av författaren John Eriksson.