Resandefolket på kulturkalaset

Vid Göteborgs Kulturkalas som inleds om en dryg månad kommer resandefolket finnas med genom konsert och föreläsningar. Kulturgruppen för resandefolket ordnar två samlingar med föreläsningar.

Onsdag 14 augusti klockan 18.00-20.00 är temat i Hedlundsalen på Göteborgs stadsmuseum Nya vindar! Resandefolket i konflikt och samspel med några av majoritetssamhällets stora aktörer och trendsättande institutioner. Simon Wallengren, kriminolog och Kulturgruppens ordförande, berättar om kriminalpolitiken och de sociala myndigheternas roll i isoleringen av resandefolket. Docent Magnus Berg redogör för sina erfarenheter av undervisningen om resandefolket på Göteborgs universitet. Hans-Owe Arvidsson, präst i Högsbo församling, talar om Svenska kyrkans viktiga vägval när det gäller förhållandet till resandefolket.

I samma lokal hålls lördag 17 augusti klockan 13.00-16.00 ett historietema under namet Perspektiv på resandefolket. Konsthistorikern Richard Magito Brun inleder med en introduktion till folkets långa historia, ute i världen och i Sverige. Filosofie doktor Ann Lindholm fortsätter med en presentation av berättelser, skrönor och sanna historier – som resandefolkets muntliga tradition har bevarat. Cirkushistorikern fil. kand. Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt ger oss en inblick i cirkussällskapens spännande liv för mer än hundra år sedan. Rose-Marie Wallengren från Kulturgruppens styrelse berättar om alla de utmaningar och spännande projekt som resandefolket nu engagerar sig i. Trubaduren Rickard Bokmalm sjunger resandefolkets sånger och andra visor.

Torsdag 15 augusti kl 18.00 blir det konsert med Toni Holgersson och hans band i i Bältesspännarparken. Det är fri entré till alla arrangemang.