Resandefolket ur ett kriminologiskt perspektiv

Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen fortsätter sin föreläsningsserie. Nu är det dags att ta upp myndigheterna och majoritetsbefolkningens försök att hindra folkgruppen från att leva sitt liv som man önskat. Till viss del har detta lyckats men folket har ändå lyckats bibehålla kultur, levnadssätt och identitet. Detta har lyckats genom motstånd mot de sanktioner och den kontrollpolitik som folkgruppen har blivit utsatt för.

Föredragshållaren Simon Wallengren studerar kriminologi vid Malmö Högskola och är själv resande. Han berättar torsdagen den 23 februari om resandefolkets historia utifrån Sveriges kriminalpolitik – med en särskild fokusering på 1900-talet. Det blir en diskussion om hur resandefolket har formats av myndigheternas kontrollpolitik, men också hur gruppen utvecklat strategier mot den kontroll man riktade mot det. Var resandefolket mer kriminellt än andra grupper, såsom makarna Myrdal hävdade? Hur förhöll sig resandefolket till folkhemmets framväxt, och det skydd det lovade sina medborgare?

Tid: Torsdag 23 februari 2012, kl 13.00-15.30.
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg.
Arrangörer är Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen med stöd av Göteborgs Stads kulturförvaltning och i samarbete med ABF Göteborg. Fri entré.