Resandekartan arrangerar: Rätten till kulturminnena och historien

Torsdagen den 6 oktober arrangerar Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet sitt andra seminarium. Dagens titel är Rätten till kulturminnena och historien.

Under denna rubrik kommer vi att med hjälp av inbjudna forskare med kunskap om såväl taternes/resandefolkets som andra minoritetgruppers historia få mycket att tänka på. Det blir tre föredrag, paneldiskssion samt, för de som så önskar, en exkursion till resandeboplatsen Snarsmon.

Vi har bjudit in tre föredragshållare. Erik Norberg, arkeolog verksam vid Saemien Sijte i Snåsa kommer att prata om Sydsamer – människorna, språket, historien och landskapet. Erik arbetar med I det samiska rummet där minoritetsgruppen och urbefolkningen samernas kulturminnen dokumenteras. Ingunn Holm, som liksom Erik är arkeolog, har studerat skogfinnarna. Idag arbetar hon vid Riksantikvaren i Oslo och ska berätta om denna myndighets rapport om minoriteternas kulturminnen utifrån Skogfinnene og svedjebruket.

Historikern David Sjögren vid Umeå universitet har satt rubriken Kunskapsinsamling om resandefolket i dåtid och nutid på sitt föredrag. Han har i sitt arbete sett många skildringar av resandefolkets liv ur ett myndighetsperspektiv och resonerar nu kring vad vi kan lära av det.

Efter föredragen samlas föredragshållarna och representanter för Kulturgruppen för resandefolket—Göteborgsregionen, Landsorganisasjonen for Romanifolket och Taternes Landsforening i en paneldiskussion kring frågor som kommit upp under dagen.

Arrangemanget hålls i Bullaren i nordligaste Bohuslän och allra sist på dagen är de som så önskar välkomna att följa med till resandeboplatsen Snarsmon som ligger nära platsen för seminariet, Tingvall B&B Hotell och Konferens.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade – resande, majoritetsbefolkning, lokalhistoriskt intresserade, myndighetspersoner, museipersonal, forskare och andra. Syftet är att vi ska få tillfälle att mötas och lära av varandra. Att möjligheten till möten är viktigt tycker bland annat Romanifolkets/Taternes kulturfond som bidragit med pengar för att vi ska kunna organisera träffar som denna.

Vi har ett begränsat antal platser så det gäller att anmäla sig fort! Hela programmet och alla uppgifter om anmälan och annat praktiskt finns här: 111006InbjudanNätverk

2 comments

 1. Får ikke åpna at jag vil delta på möte den 6 okt,vil ha reda på kl slett och vart mötes platsen är.
  Ser at Stavnäs och område är uteglemt,hvor flera resande/romer reste från och over till Eidskogen i Norge.
  Flyttade vel flera från Stavnäs enn från Snarsmon/ Bullarbygden och till Norge.
  Håppas dere har noe der i från i erans program !

 2. Hej Wilhelm!
  Så trevligt att du vill komma. Du är varmt välkommen nu på torsdag den 6 oktober.
  Vi börjar med kaffe klockan 9.00. Seminariet startar klockan 9.45. Vi avslutar med kaffe 15-15.30. Därefter åker de som vill till Snarsmon på besök. Det kostar 200 kronor inklusive mat hela dagen. Betalas på plats.
  Tingvall “Minto” ligger i Bullaren i norra Bohuslän öster om länsväg 165 och 3-4 kilometer söder om butiken i Östad. Det är skyltat till anläggningen från 165:an.

  Stavnäs och Värmland får vi återkomma till. Tack för tipset.

  /Bodil

Comments are closed.