Resandekartan, Snarsmon och utställning på konferens

Nästa måndag, den 12 mars, presenterar Bohusläns museums Kristina Lindholm Den skandinaviska resandekartan, resandeboplatsen Snarsmon samt den kommande utställningen om resandefolkets kultur och historia vid Bohusläns museum vid Kulturrådets konferens om romsk kultur och historia. Kristina har valt att dela tiden med Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen. Richard ingår i referensgruppen för både Den skandinaviska resandekartan och den kommande utställningen på Bohusläns museum

Konferensen äger rum i Stockholm och arrangeras på uppdrag av regeringen. Avsikten med konferensen är att befintliga svenska museer ska uppmärksamma den etniska minoritetsgruppen romer.

Dagen inleds i riksdagens andra kammarsal. Den fortsätter vid lunch på Klarascenen på Stockholms stadsteater. Dagen erbjuder föredrag, diskussioner, sång, dans och musik under rubrikerna Romsk kultur ur ett historiskt perspektiv och Synliggörande, samverkan och goda exempel.