Resandekartan utvecklas

En ny hemsida för Resandekartan närmar sig allt mer. En testversion av sidan är igång i offlineläge. Förväntansfullt provar vi oss fram för att reda ut vad som fungerar som det ska och vad vi vill ända på.

Lansering av den nya sidan äger rum i april månad. Innan dess ska bakgrundstester och en mängd platsinformationer vara på plats. I ett arbetsmöte de närmaste dagarna kommer projektets referensgrupp gå igenom det liggande förslaget och föreslå hur det ska utvecklas vidare. I referensgruppen sitter representanter för Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Glomdalsmuseet, Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger, Bohusläns museum samt författaren Bo Hazell.

Published