“Resandes beskrivning närmare”

På 300 sidor redovisas en del av den svenska offentlighetens behandling av romer och resande under 1900-talet. Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet berättar om behandlingen av den nationella minoritetsgruppen romer.

– Vitboken visar att romer och resandes egen beskrivning av sin verklighet ligger mycker närmare verkligheten och sanningen än den tidigare historieskrivningen, sa integrationsminister Erik Ullenhag när undersökningen igår presenterades.

Vitboken är indelad i olika avdelningar. Kapitlet Kartläggningen av romer visar bland annat att romer och resande varit registrerande under hela 1900-talet. precis som resande alltid sagt. I avsnittet Sterilisering och omhändertagande av barn visas det som många resande sagt men forskningen tidigare inte visat, nämligen att resandefolket var särskilt drabbat av tvångssteriliseringar. Upp till var fjärde resandehushåll hade någon i sin familj som drabbades av sterilisering. Andra kapitel är Inreseförbud och reglerad invandring, Romers tillgång till bostad, Romers tillgång till utbildning och Romers tillgång till arbete. Hela boken handlar om både romerna och resandefolket, som ingår i den nationella minoritetsgrupp som bär namnet romer.

Boken bygger bland annat på intervjuer och rapporter författade av olika forskare och författare. Bland de resande som medverkat med bakgrundsrapporter finns Eleonor Frankemo som skrivit om Antiziganism. Simon Wallengren och Richard Magito Brun har skrivit rapporten Fördomsbilden om romer baserat på olika aktörers beskrivningar under perioden 1900-1950. Vitboken innehåller också många källhänvisningar till historiskt material.