Resandeutställning i Bryssel

Maison du Livre i Bryssel visar organisationen Romani Yag under tiden 19 januari till 18 april i år utställningen Tsiganes, Roms, Gitans, Gens du voyage…Entre mythes et réalités. Utställningen visar foton, målningar, texter, serier, böcker, skivomslag och föremål tillhörande olika artister från romfolket och resandefolket i Europa. Under utställningsperioden arrangeras också filmvisningar och paneldiskussioner och en konsert. Syftet med utställningen är att ge möjlighet att ta del av resande och romakulturen från så många synvinklar som möjligt.

Romani Yag är en ideell organisation som bildades 2004. Man vill lyfta fram romsk kultur genom olika tillställningar som kan göra att den stora allmänheten lär känna kulturen. Man önskar också motverka negativa stereotypa bilder av folket.