Resultater i utvalgsrapporten

Det finnes en betydelig overdødelighet blant dem som var innom Norsk misjon blant hjemløse. Disse har dessuten lavere utdanning enn Norges befolkning i stort. Det norske NS-regimet ønsket å få sendt norske romanifolk/tatere til nazistenes utryddingsleirer i øst. Det fantes tidlig en motstand fra taternes sin side ovenfor politikken fra stat og Misjon. Dette er noen av resultatene fra taterutvalgets sine undersøkelser.

Utvalget har funnet at den norske stat må sørge for økt kunnskap og økede muligheter for romanifolket å leve etter kulturen sin. Utvalgets sine sluttledninger finnes i selve rapporten Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. NOU 2015:7. Resultatene fra 25 undersøkelser som er blitt gjord innen utvalgets sitt arbeid finnes i et vedleggsdokument som viser rapporter fra forskjellige temaer som det er blitt gått i dybden på.

Det er fortsatt mange undersøkelser igjen å gå gjort, men kunnskapen ovenfor politikken på nasjonal og lokal nivå er nå større enn før. Mye av det som er funnet er ting som er blitt sagt fra romanifolket/taterne selv og er nå dokumentert også på en vitenskapelig måte.

Noen av funnene ble mandag presentert ved et fagseminar ved Universitet i Oslo.

Undersøkelsen til Dag Ellingsen og Siw Beate Lilleaas grep tag i mange. Selv forskerne reagerte sterkt når de fant en tydelig overdødelighet blant de som vært innom Misjonen. Foto: Bodil Andersson
Undersøkelsen til Dag Ellingsen og Siw Beate Lilleaas grep tag i mange. Selv forskerne reagerte sterkt når de fant en tydelig overdødelighet blant de som vært innom Misjonen. Foto: Bodil Andersson
Per Haave presenterte noe fra undersøkelsen sin om behandlingen av romanifolket under 2. verdenskrig. Han synes det er viktig at den historien blir en del av den totale krigshistorien. Foto: Bodil Andersson
Per Haave presenterte noe fra undersøkelsen sin om behandlingen av romanifolket under 2. verdenskrig. Han synes det er viktig at den historien blir en del av den totale krigshistorien. Foto: Bodil Andersson

 

 

Mari Møystad har lavet tre delrapporter til granskingsutvalget. Disse viser at den nasjonale og lokale politikken ofte sa mot hverandre når det kom til bosetting for romanifolket/taterne. Foto: Bodil Andersson
Mari Møystad har lavet tre delrapporter til granskingsutvalget. Disse viser at den nasjonale og lokale politikken ofte sa mot hverandre når det kom til bosetting for romanifolket/taterne. Foto: Bodil Andersson