“Romaer og rejsende”

Immigranmuseet i danska Farum på Själland har en särskild hemsida med information om danska romaer og rejsende. På hemsidan berättar man mycket om de danska rejsende. Familjer, musik, mötet med de bofasta och relationen till romerna. Här ligger också inspelade berättelser och sånger. Det finns mycket att läsa på hemsidan och man får också veta en del om museets fasta utställning.Immigranmuseets uppgift är att berätta om invandringens kulturhistoria. Museet öppnades i januari i år.

Bland norska och svenska resande diskuterar man mycket likheter och olikheter mellan sig själva och motsvarande grupper i Danmark. Den skandinaviska resandekartan gjorde i september 2011 en resa till danska Jylland för att besöka platser där som kan ha anknytning till folket. Vi berättade om resan i reserapporten.