Romani gör avtryck?

Är det romani som påverkar delar av den svenska ordbildningen? Språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson framför i veckans avsnitt av Vetenskapsradion Språket teorin att det på senare år kommit fram ett antal nya ord i svenskan med påverkan från just romani.

Diskussionen har sin grund i att den svenska Melodifestivalen på senare tid ofta kallas för mello. Professor Andersson jämför detta med uttryck som kombo och pretto. Han har teorin att ordbildningen där ord avslutas med ett “o” kommer från ett mönster i romani och ord som tjavo och lattjo. Samtalet om denna möjliga språkpåverkan kommer cirka sju minuter in i sändningen.