Romani och öppet hus i Göteborg

Fredagen den 14 oktober kommer Lars Lindgren, själv resande, från Forum för levande historia till Göteborg för att tala om det förslag till åtgärder för stöd åt språket romani som han tagit fram på den svenska regeringens uppdrag. Förslaget ska överlämnas den 1 november så vid besöket i Göteborg har arbetet kommit en god bit på väg. Diskussionen om språket kommer att användas som en hjälp att också diskutera resandefolkets framtid i Sverige. Inbjudan till arrangemanget ligger på arrangören Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgs hemsida.

Arrangemanget är kostnadsfritt och genomförs, liksom det seminarium som hölls för ett par veckor sedan då Katri Linna presenterade arbetet med en vitbok om romer, med stöd av Göteborgs stad och ABF Göteborg. Vi återkommer så snart som möjligt med en rapport om detta arrangemang och tror att träffen denna vecka blir lika lyckad som det förra.

Seminariet hålls i Folkets hus på Vårväderstorget på fredagseftermiddagen. Senare på eftermiddagen och på kvällen bjuder Kulturgruppen in till “Öppet hus i Tattaratugan” i Gatenhielmska reservatet i Majorna i Göteborg.