Romanifolkets historie spesiellt for skoler

Lett å lese og interessant informasjon. Duri drom forteller mye om romanfolket sin historie og kultur.
Lett å lese og interessant informasjon. Duri drom forteller mye om romanfolket sin historie og kultur.

Mange bilder, korte tekster og spørsmål vel egnet til gruppediskusjoner finnes i det nylig utgitte heftet Duri drom Romanifolkets historie. Bak hefter stå Kai-Samuel Vigart og Johanne Bergkvist sammen med Oslo byarkiv, hvor Johanne er historiker. Boken gir et godt inblikk i historien til romanifolket/taterne for alle grupper men er lagd såesiellt for elever i skolen.

I boken gis historien om hvordan folket kom till Norge, om historien her i landet, språk og kultur. Knut Vollebækk, leder av tater-/romaniutvalget,  skriver om Taterne, finnes de fortsatt? Det er blandt annet lagd intervjuer med historikene Anne Minken og Aina Basso, som henholdsvis forsket om og skrevet skrevet romanar om romanifolket. Flere personer ut av folket er også intervjuet. I de korte kapitlen gis dessuten fortellinger ut fra det arkivmaterial Kai-Samuel har levert in til Oslo byarkiv.

I boken finnes mange bilder og tegninger. Interessant er faktabokser med korte fortellinger ut fra historien og spørsmål som er godt egnet til diskusjon. Boken er lagd med spesiell rettning på skolen og Oslo byarkiv vil dele ut heftet gratis til alle skoler i Oslo.

Boken vil bli offentlig presenter i et seminar på Oslo byarkiv onsdag 25. mars.