Romfolket og den norske folkesjela

De siste dagene har bragt med seg et stygt gufs fra tidligere tider. Igjen viser nordmenn sitt «sanne jeg» der man viser fram sine holdninger og forakt for en utsatt folkegruppe.  Få folkegrupper har blitt gjenstand for slik forfølgelsen som romfolket. Nazistenes myrderier og forfølgelse under andre verdenskrig savner sidestykke. Forholdene i dag er fortsatt under all kritikk i mange land. Store deler av romfolket lever under nærmest umenneskelige forhold og i stor fattigdom. Arbeidsløsheten er enorm. De land som behandler romfolket verst ser ut til å være Romania, Bulgaria og Ungarn. Men det er ikke så lenge siden vi fikk historiene om utvisninger fra Frankrike og forfølgelser i Italia. Og nå også i Norge!

Romfolket som har kommet til Norge de siste åra, er i hovedsak fra Romania. De er således EU-borgere og kan således nyte godt av en av hovedtankene i EU-konstruksjonen: Fri flyt av varer, mennesker og kapital. Norge er et «utenforland», men her gjelder EØS-avtalen med EU. Dermed gjelder de samme regler i Norge som i EU-land. Alle kan reise fritt fra land til land så lenge de kan identifisere seg. Og alle kan oppholde seg inntil tre måneder før du igjen må forlate landet (for noen minutter). Med andre ord – romfolket oppholder seg lovlig i Norge forutsatt at man følger landets lover.

Nordmenn er ikke kjent for å være åpne og inkluderende, i alle fall ikke overfor mennesker som ser annerledes ut og til alt overmål kommer fra et annet land og snakker et helt uforståelig språk.

Norske myndigheter, både statlige og kommunale, viser en tafatthet når det gjelder å finne konstruktive løsninger på et problem. I stedet handler de på en måte som stigmatiserer romfolket enda mer. Politiet «gjør jobben sin» og jager folket fra sted til sted. Kirken toer sine hender og gir etter for de kommunale myndighetenes press. Og igjen sitter lokalbefolkningen i en bydel med svarteper og med en teltleir av presenninger og bordskur med rundt 200 beboere. Det er ikke vanskelig å forstå at byens borgere kan føle uro, men holdningene de gir uttrykk for er på mange måter skremmende. Når ingen ting er lagt til rette for at det skal bo så mange mennesker på ett sted, kan man frykte hva som kan bli resultatet. Kanskje kunne en campingplass ha vært et mer passende sted om dette lot seg organisere?

Og hva gjør myndighetene? Skyver ansvaret over på eierne av grustaket der teltleiren er – og på politiet!

I Trondheim har de i alle fall gjort et hederlig forsøk på å bedre situasjonen for romfolket. Der er det skaffet en plass til å bo, det anskaffes toaletter, søppelhåndtering, friskt vann og dusjmulighet. Hvorfor gjør ikke Oslo kommune noe tilsvarende? Det koster selvfølgelig penger, men det gjør det også slik forholdene er nå.

De eneste som gjør noe aktivt for å bedre forholdene er frivillige organisasjoner som «Folk til folk» og «Oslo bymisjon».

Har vi ikke lært noe fortida? Har vi ikke lært noe etter 30-40 år med flyktninger, asylsøkere og andre innvandrende grupper? Det ser ut til at både sentrale og lokale styresmakter kun klarer å tenke i en bane – institusjoner eller ut av landet!

Aftenposten har fulgt behandlingen av romfolket tett de siste dager, og de har også rapportert om ulike lands politikk overfor romfolket. Mange lenker finnes på nettet, noen følger her: Oslo By. Aftenposten webb-TV Romfolket blir behandlet verre enn dyr. Handel med rom-barn.