RORHIN – nytt forskarnätverk

Under hösten som gick startades ett nordiskt forskarnätverk under namnet Romers och resandes historia i Norden (RORHIN). Syftet med nätverket är att samla akademiska forskare i Norden som sysslar med eller är intresserade av forskning om romers och resandes historia.

Avsikten med nätverket är att motverka den tidigare nordiska historieskrivningen där romer och resande inte funnits med. Det anses också viktigt att se om det finns möjligheter att “rätta till” tidigare forskning som gjorts. Runt om i Europa är “romanis studies” ett omfattande forskningsområde. Så är det inte här hos oss. Kanske kan nätverket bli en del i en förändring av detta?

Initiativtagare till projektet är Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet. Rätt långt ner till höger på centrets hemsida ligger länken till information om nätverket.

/Bodil