Rundebordskonferanse om nasjonale minoriteter

Voksenåsen ligger på toppen av Oslo. Bilde fra Voksenåsen sin hjemmeside.

Tirsdag den 8. April avholdes en rundebordskonferanse om nasjonale minoriteter ved Voksenåsen utenfor Oslo. Ledere for alle de nasjonale minoritetene i Norge og Sverige vil under dagen være samlet. Hensikten er å lære av hverandre og dermed gi deltakerne og organisasjonene inspirasjon til videre arbeid.

Tema for konferansen er erfaringsutveksling. Erfaringer fra f.eks. norske samer, som jo har gått fra status som nasjonal minoritet til urfolk, og som har bygget opp flere institusjoner i de siste  20 år, kan gi inspirasjon til andre minoriteter.  Fokus blir også hvordan myndighetene i Sverige og Norge har bygget opp sitt apparat for oppfølging av de nasjonale minoritetene. Dagen blir innledet med noen foredragsholdere, som blant annet snakker om tater/romaniutvalget og den svenske vitboken ovenfor romani/romfolket.

I Norge er de nasjonale minoritetene romanifolket/taterne, rom/sigøynerne, jøder, kvener og skogfinner. Samer er urfolk i Norge men nasjonal minoritet i Sverige som også har jøder, romer/resandefolket, sverigefinner og tornedalinger som nasjonale minoritetsgrupper.

Konferansen er en del i grunnlovsjubileet og følger på en rekke konferanser og workshops knyttet til nasjonale minoriteter i Norden som de siste to år har blitt holdt på Voksenårsne. Voksenåsen tok inspirasjon av den opprinnelige grunnlovens paragraf 2 om at ”Jøder har ikke adgang til Riket” . Situasjonen for romanifolket/taterne, rom/sigøynerne, samer, jøder samt også hatt workshops knyttet til de nye minoritetene.  Konferansen med  Romanifolket/Taterne og  Rom/Sigøynerne i april 2013 samlet ca 120 personer.

Rundebordskonferansen er støttet av Romanifolket/Taternes kulturfond, Letterstedtska Föreningen samt Institusjonen Fritt Ord.