SØKNADSSMIE

Title: SØKNADSSMIE
Location: Skien (20110312); Haugesund (20110319); Orkanger (20110326)
Link out: Click here
Description: Från Romanifolket/taternes hemsida:
For å sikre tilgangen på gode prosjektsøknader arrangerer Romanifolket/taternes kulturfond for hver utlysningsrunde gratis éndagsseminarer for personer som ønsker å søke om støtte til sine prosjekter.
Påmelding skjer til stiftelsens kontor (se adresse under fanen Kontakt) senest 1. mars 2011.
www.rtfondet.no
Start Time: 10:00
End Time: 17:00