Samisk historia lik resandefolkets

“Sockensamen Lapp-Brita” förekommer i ett av de två program om samer i Mellansverige som sänts i Vetandets värld i P1. Bild från SR.

I två avsnitt har Vetandets värld i Sveriges Radio P1 berättat om samer i Mellansverige under historisk tid. Detta är en i stort förtigen historia som i mycket är lik hur det sedan 1600-talet sett ut för resandefolket i Sverige. När resandefolket skulle drivas från landet, fanns kungliga dekret om att samer skulle fördrivas norrut till Lappland. Detta trots att det finns spår som visar att samerna funnits som ett nomadiserande folk i Mellansverige och så långt söderut som i Dalsland i århundranden.

De så kallade “sockenlapparna” var en egen liten grupp i Mellansverige långt in på 1800-talet. En viktig försörjning var hantverk som korghantverk och uppdrag som slaktare av bland annat hästar. Detta var försörjningsvägar som varit vanliga också bland resandefolket. Sockensamernas bostäder låg, precis som resandefolkets, ofta i utkanten av socknarna. Detta berätta i programmet De bortglömda sockensamerna.

I skriftliga källor och genom enstaka arkeologiundersökningar har det visat sig att det har funnits ett utbyte mellan de bönder som odlade jorden och de mer nomadiserade samerna. Ändå blev det alltså en del konflikter, om dessa berättas det i programmet Så fördrevs samerna från Mellansverige.

I de båda programmen berättar etnologer, historiker, arkeologer och släktforskare om historien med många paralleller till resandefolkets tillvaro i Sverige. Programmet är gjort av en reporter på Sameradion.

 

en reporter från Sameradion