Samtal och intryck

Holger Gustavsen, TL, och Björn Nikolaysen, LOR, besöker utställningen Möt resandefolket! I bakgrunden Rose-Marie Wallengren, KFRG, och Caroline Serck Hanssen, Glomdalsmuseet. Foto: Bodil Andersson

Resandekartans referensgrupp har just nu möte i Uddevalla. Under gårdagen och förmiddagen idag samlas 13 personer på Bohusläns museum för att diskutera och argumentera för hur vårt gemensamma arbete ska drivas. Mötena är alltid intressanta, intensiva och lärorika för oss alla.

Första dagens möte avslutades med ett besök i utställlningen Möt resandefolket! Under förmiddagen idag fokuserar vi helt på den nya hemsidan.

I referensgruppen sitter representanter för Kulturgruppen för resandefolketLandsorganisasjonen for romanifolketTaternes landsforeningGlomdalsmuseet,Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger, Bohusläns museum samt författaren Bo Hazell.

På eftermiddagen tar ett styrgruppsmöte vid. Då kan en del av deltagarna resa hem medan museicheferna vid Östfoldmuseene och Bohusläns museum, Gunn Mona Ekornes och Hans Kindgren, tillkommer. Då blir det samtal om strategierna för avslutningen för projektet och visioner för det som vi hoppas blir vårt framtida samarbete.