Seminar om fremtiden

Romani/taterutvalget har levert rapporten sin. Men vad nå? Blir det noen forbedringer for folkegruppen i Norge i fremtiden. I et seminar tirsdag sa flere av folket at risikoen er den at det ikke skjer noe fremover og at det om 25 år blir nye seminarer hvor det samme blir sagt: Romanifolket/taterne er fortsatt diskriminert og rammet manglende kunnskap og utdanning.

I seminariet ble mange ideer lagt frem av forskjellige representanter som lagde gode presentasjoner om hva de ønsker å fokusere på fremover. Det ble i seminaret tydelig at det finnes sterke og ressurssterke krefter innen folket.

Statssekretær Anne Karin Olli sa at hun ønsket utvalgsrapporten vil bli en grunn for forsoning mellom folket og myndighetene. Anna Gustavsen og Johanne Bergkvist, romanifolket/taternes sine representanter i utvalget lagde gode presentasjoner over ting som utvalget anbefaler må bli gjord i fremtiden.

Den svenske kommissionen mot antiziganism ble presentert av sekretær Heidi Pikkarainen. Denne presentasjonen ble litt vanskelig som sammenligning med norske forhold siden romanifolket/taterne i Sverige er i en felles minoritetsgruppe med romfolket. Det ble også påpekt fra salen at det finnes en stor risiko at romanifolket/taterne blir borte i den svenske prosessen. Mange andre holdt innlegg og gav gode ideer om fremtiden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nils Muižnieks, Europarådets kommisær for menneskerettigheter. Han snakket mye om behovet av kunnskap om folket for å motvirke fortsatt diskriminering, Etter et møte med statsministeren kom han tilbake til seminariet og fortalte noe om den fortsatte prosessen. Han sa dessuten at han vil følge den opp ut fra vervet sitt. Foto: Bodil Andersson

 

Monika Karlsen, Anna Gustavsen og Wigdis Ross Larsen  satt sammen med Johanne Bergkvist og Jim Roger Pettersen i panelet som presenterte ideer. Monika fokuserte på att barnevernet må fås til å følge barnekonvensjonen og konvensjonen om menneskelige rettigheter når det kommer til taterbarn. Anna Gustavsen tok opp mulighetene til utdanning for barna. Wigdis Ross-Larsen tok opp kravet for å bedre godtgjørelser for dem som fått livet sitt ødelagt av det å ha vært tatt fra familien sin. Foto: Bodil Andersson
Monika Karlsen, Anna Gustavsen og Wigdis Ross Larsen satt sammen med Johanne Bergkvist og Jim Roger Pettersen i panelet som presenterte ideer. Monika fokuserte på att barnevernet må fås til å følge barnekonvensjonen og konvensjonen om menneskelige rettigheter når det kommer til taterbarn. Anna Gustavsen tok opp mulighetene til utdanning for barna. Wigdis Ross-Larsen tok opp kravet for å bedre godtgjørelser for dem som fått livet sitt ødelagt av det å ha vært tatt fra familien sin. Foto: Bodil Andersson
Det er mulig å ta utdanning, de reisende er ikke dumme. Og utdanning betaler seg! Dette var hovedtemat i inlægget fra Jim Roger Pettersen. Foto: Bodil Andersson
Det er mulig å ta utdanning, de reisende er ikke dumme. Og utdanning betaler seg! Dette var hovedtemat i inlægget fra Jim Roger Pettersen. Som også pekte på at selv om romanifolket/taterne kan se ut som en machokultur så viset panelesamtalen på den imponerende kreften hos kvinnene innen folket. Foto: Bodil Andersson