Seminar om språk og NOU 2015:7

Et seminar om romani som språk og NOU 7:2015 – Assimilering og motstand tar sted i Oslo med begynnelse imorgen fredag 20. mai og utover helgen. Arrangjør er Romanifolkets/taternes senter med støtte fra Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond.

Språkrådet vil presentere den minoritetsspråklige situasjonen i Norge og Romanifolkets/taternes senter presenterer sitt forprosjekt om romanispråket. Videre vil organisasjonene Romanifolkets forening, Taternes landsforening, Landsorganisasjonen for romanifolket og Foreningen Romanifolkets Kystkultur legge frem ønsker og tanker over språksituasjonen. Det vil dessuten bli gitt informasjon om språksituasjonen i Sverige ver organisasjonene Lattjo Drom og Frantzwagner Sällskapet.

De nporske orgnisasjonene vil fra lørdag formiddag prosessen ovenfor granskingsutvalget og rapporten NOU 7:2015 – Assimilering og motstand. Det blir gitt en presentasjon av den svenske vitboken fra 2014 og en prosess rundt hva en forsoningsprosess bør innebære.

Se hele invitasjonen og meld dere på her senest torsdag 19. mai.