Seminariedag i Göteborg

Kommande onsdag, den 9 maj, inbjuder Enheten för rättighetsfrågor vid Västra Götalandsregionen genom Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen och Samrådsgruppen för de nationella minoriteterna till seminariedag om de nationella minoriteterna. Tanken med dagen är att diskutera hur man kan och bör ta till vara på de nationella minoriteterna judar, romer – inklusive resande, finska minoriteten, tornedalingar och samers rättigheter.

Bland deltagarna i diskussionerna finns integrationsminister Erik Ullenhag och en rad regionala politiker. Kristina Lindholm, Bohusläns museum, och samt Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket kommer att berätta om sitt arbete med bland annat Den skandinaviska resandekartan. Inbjudna är politiker, tjänstemän, organisations och föreningsliv i Västra Götaland. Dagen hålls i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Se mer i inbjudan.