Seminariet har startat

Hörsalen i Uddevalla är platsen för seminariet. Foto: Bodil Andersson

Seminariet Familjen i fokus har nu startat på Bohusläns museum i Uddevalla. Historikern Anne Minken är först på scenen och har pratat om hur hon hittar resandefolket i de offentliga historiska källorna. Hon har bland annat redogjort för beteckningar resande satt på sig själva och hur majoriteten talat om resandefolket.

Kvinnornas starka ställning i resandefamiljerna framförs bland annat när hon talar om hur ickeresande gifte sig in i resandefamiljer. Vidare kommer också betydelsen av släkten fram när det handlar om hur man kunde försvara sig mot myndigheterna.

Genom att vi möblerade om i lokalen har vi kunnat göra plats för fler än vi trodde. Vi hoppas på många möten.