Seminarium om resande och romer

Den 17 september hålls på Västernorrlands museum Murberget ett seminarium om resande och romer. Titeln på programmet är En dag om romsk kultur och liv. Bakgrunden till seminariet är ett arbete för att uppmärksamma den romska kulturhistorien i Västernorrland. Vid seminariet väljer man att också fokusera på resandefolket.

Dagen inrymmer tre programpunkter. Först ut är Britt-Inger Lundqvist, resande och etnolog, som ska tala under rubriken Resande och romer, likheter och olikheter. Därefter kommer resandefolkets kulturminnen i fokus genom en presentation av Resandekartan gjord av Bodil Andersson. Fokus på föredraget är vad Resandekartan är för något, hur vi arbetat tillsammans för att utveckla den och varför vi gör det. Dagen avslutas av författaren Gunilla Lundgren och svenska romen Ramona Taikon som berättar om romsk litteratur, kultur och historia.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten men arrangörarna önskar för planeringens skull föranmälan senast 13 september. Arrangörer är ABM Resurs Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland och Murberget Länsmuseet i Västernorrland.