Seminarium om språklagen

I fyra år har Sverige haft en språklag. Under en seminariedag, Språklagen i praktiken, arrangerad av Språkrådet för ett par veckor sedan presenterades tillämpningen av lagen under de första åren. Dagen sändes i SVT Forum och går att se här. Drygt 40 minuter in i sändningen talar Språkrådets utredare om minoritetsspråken och om att mer måste göras för att minoriteterna ska få tillgång till sitt språk, så som språklagen stipulerar.

Programmet för dagen såg ut så här.