Session i Finland

I augusti 2014 presenteras Resandekartan, resandeboplatsen Snarsmon och resandefolket i stort vid Det 28. Nordiska Historikermötet 14‐17 augusti 2014 i Joensuu, Finland. Temat för detta möte är Övergångar- gränser och möten i nordiska rum. Det blir fokus på resandefolket under sessionen Romer och resande som nordiska gränsöverskridare.

Från Sverige och Norge kommer Richard Magito Brun, som är resande och fil lic i konsthistoria att tala om Cirkulationen av sinti‐resande familjer kring Östersjön 1800‐1850: Cirkus‐ och akrobatartisternas offentliga liv. Historikern Anne Minken från Norges ämne är Different interpretations of travelling groups in the Nordic countries. Kristina Lindholm, Bohusläns museum och Bodil Andersson, Østfoldmuseene kommer att tala om Den skandinaviska resandekartan och de kulturhistoriska spåren av resandefolkets resor. I sessionen deltar också en finsk forskare som talar om romer i Finland under svenskt och ryskt styre. Ordförande för sessionen är historikern Miika Tervonen.

Totalt blir det 72 sessioner, rundabordssamtal och andra punkter att ta del av under de fyra dagar historikermötet pågår. Runt 100 förslag till sessioner kom in till arrangörerna och för oss som ska ingå i vår session känns det mycket spännande att våra förslag till föredrag antogs till programmet.

2 comments

 1. För attt undkomma förföljelse kallade vi romanifolk oss för resamden på1800 – talet
  för att söka försvinna i ” mängden ” vi romanifolk var då cirka 2500 – 3000 personer
  men efter ” namnbytet ” till resande till i dag beräknas antalet resande vara omkring
  40.000. Min fråga till läsaren av detta är hur många är av romanimanúsch tror ni ?
  Att många ” resande” levt som oss romanifolk tror jag men att säga att de är komna
  från oss romano som många tyvärr gör är ” falsk varubeteckning ” varför ?
  Vi romanofolk är ett stolt släkte som står för vilka vi är men av nöd gömde vi oss bakom en icke identitet – resande – men tvingades i bland att erkänna att vi var av romano.
  Vore det inte lika riktigt (utan tvång ) att dessa buroresande gjorde det samma.
  Varför ? Jo vår historia i Sverige haltar som den gjort jämt om Buror(Sven- Norm)
  ska fortsätta skriva vår historia. Vi romano genomskådar alltid en icke romano det har alltid varit vår överlevnad.Gör någon sig (som inte har detta romano )
  till talesnan för oss, bör den ofenligt frågas ut vad han – hon har för syfte.
  Det är på tiden att vi romanimanúsch tar tillbaks vår identitet igen och med öppen
  stolthet bejakar våra gamla släktnamn som senare blev gömda bakom alla son och
  dotternamn. Med all respekt för alla som kallar sig resande och icke är av romanifolk.
  Det folket har en annan bakgrundshistoria än vår eller hur det måste också beaktas.

  Lacho dives helsko manúsch. Helmen . Wilhelm. Kwekk.

 2. I museernas uppdrag ingår att spegla hela kulturarvet. Trots det och att resandefolket har en 500-årig historia i Sverige är denna del av vår historia närmast okänd hos majoritetsbefolkningen och det har varit ytterst ovanligt att resandefolkets egen historia berättats. Enligt den nya lagen om minoriteter och minoritetsspråk har det allmänna ett särskilt ansvar att främja minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. I slutbetänkandet från Delegationen för romska frågor (Romers rätt SOU 2010:55) framhålls vikten av att resandefolkets historia synliggörs. Att synliggöra romers och resandes kultur och historia i det svenska landskapet och på offentliga platser är en av de åtgärder som föreslås. I slutbetänkandet finns också ett förslag om att länsmuseerna bör få i uppdrag att göra detta i respektive län eller region. Där framhålls också vikten av att de resande själva är med och skriver sin historia.
  Projektet Den skandinaviska resandekartan har startats av Bohusläns museum och Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger för att bidra till en väg att göra resandefolkets historia känd. Syftet är att lyfta fram resandefolkets kultur och historia samt att visa på det mångkulturella Skandinavien. Projektarbetet bedrivs tillsammans med representanter för tre resandeföreningar där resandefolket själva tillsammans med museerna berättar om sina kulturminnen.

Comments are closed.