Skammen del i grunnlovsjubileet

Skammens stein ved Ris kirke er omtalt i boken Skammens historie. Foto: Bodil Andersson

Grunnloven feires i disse dager over hele Norge. Forfatterne Sigmund Aas og Thomas Vestgården taler i boken Skammens historie om grunnlovens 200 år i den norske stats med utgangspunkt i menneskerettighetsbrudd og overgrep fra statens side. En av historiene omtaler den statlige politikken ovenfor romanifolket/taterne.

Skammens stein ved Ris kirke i Oslo gis som en eksempel på hvordan Norge siden grunnloven kom i 1814 ikke har klart å gi alle innen landet rett til et godt liv. Videre er Norsk misjon bland hjemløse omtalt. Boken er beskrevet som de svakes norgeshistorie. En motvekt til seierherrenes historie med sitt fokus på kriger, konger og de kapitalsterke.

Boken har en side på Facebook hvor det finnes mer informasjon. Onsdag 19. februar kl 19.30-21.30 holder forfatterne Prosalong i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo.

Skammens historie Den norske stats mørke sider 1814-2014 er gitt ut på Cappelen Damm og koster kr 349.-.