Skelett i arkiven

Runt om på museer och arkiv finns kvarlevor efter människor som samlats in av forskare i vetenskapens namn. Bland annat lär det finnas kvarlevor av personer av resandefolket i olika samlingar. Det finns ingen samlas översikt när det gäller dessa hela eller delar  av skelett finns.

Debatten om det de etiska problemet med att förvara mänskliga kvarlevor i museer och arkiv blir allt mer aktualiserad. Tidigare i höst hölls en debatt om mänskliga kvarlevor på museer på Historiska museet i Stockholm. Nu pågår också en diplomatisk diskussion mellan Sverige och Australien, som vill att skelett från urbefolkningen aboriginerna återbördas till sitt ursprungsland.

Vid Den skandinaviska resandekartans seminarium tidigare i höst berättade Erik Norberg från I det samiska rummet om hur ett samiskt skelett hade återbegravts i sin ursprungliga miljö efter många år i Stockholm. Referatet från detta föredrag finns att läsa under rubriken Rapporterat överst på denna sida.