Skjulte skatter i arkivene

Skjulte skatter i arkivene är temat för två konferensdagar i Karlstad nu på lördag och söndag. Det sker i samband med att släktforskningsintresserade från Sverige och Norge samlaspå Sverige Amerika Centret i Karlstad. Bland föredragen märks två punkter som rör resandefolket/romanifolket/taterne. Resandekartan tillfrågats om att presentera arbetet med kartan och med resandeboplatsen Snarsmon.

Andra föredrag handlar om norrmän i Argentina, svenskinvandring i Östfold, Skogfinsk genealogi och andra ämnen som man finner kunskap om i arkiven. För oss är det spännande att komma och möta de personer som arbetat med projektet Gränsvandring, som liksom vi ingår i Interreg Sverige Norge, om än i ett annat område. Dessutom får vi träffa en mängd svenskar och norrmän som är duktiga på släktforskning och kan mycket mer om den sortens källor än vi kan. Vi hoppas att lära mycket.

Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet presenteras av Bodil Andersson. Resandeboplatsen Snarsmon presenteras av Kristina Lindholm.