Skojareberget i sommartidning

Faksimil av artikel.
“På Skojareberget bodde resandefolk” är rubriken på den artikel som berättar om besöksmålet i Dalslänningens sommarbilaga. Faksimil ur “Sommar i Bengtsfors och Dals-Ed 2013”.

Besöksmålet och tidigare boplatsen Skojareberget, som finns med i Resandekartan, presenteras med en egen artikel i Sommar i Bengtsfors och Dals-Ed, tidningen Dalslänningens sommarbilaga.

I artikeln ges information om platsen och resandefolket. Bilden som illustrerar är tagen i samband med att Skojareberget invigdes som besöksmål i Dals-Eds kommun inom Ekomuseum Gränsland i september förra året.

Sommarbilagen kommer i ny upplaga varje år och sänds ut till Dalslänningens samtliga prenumeranter samt är placerad på turistbyråer, turistanläggningar och andra platser i landskapet där många rör sig.

Published
Categorized as Media