Skyltat i “Fantebyen”

Skylten intill platsen Ise avtäcks. Foto: Bodil Andersson
I skylten vid Ise nämns Kjeldsen- och Hakebro-följena. Foto: Bodil Andersson

Över 30 personer, så vitt jag kunde bedöma främst “bygdefolk”, samlades på söndagseftermiddagen vid den så kallade Fantebyen i Marker kommune i nordöstra Östfold.

Där arrangerade Marker Historielag tillsammans med Östfold historielag en vandring genom området. För dagen avtäcktes också informationsskyltar vid sju av de totalt 14 husmannsplasser som ingår i det som lokalt kallas Fantebyen.

Vandringen startade vid platsen Ise, som ligger ungefär mitt i området, och gick sedan norrut i knappt två kilometer. Vid de sju platser som passerades lästes den text som nu publicerats på skyltarna upp.

Drygt 30 vandrare gick genom "Fantebyen". Foto: Bodil Andersson.

Vandringen följde det som idag kallas Moveien och är en vandringsled som från platsen Jovall och upp till nordligaste delen av Fantebyen, Jörnehaugen, i princip följer nuvarande riksvei 21. När området befolkades från 1830-talet var det denna stig som fanns att färdas på, motsvarigheten till nuvarande riksvägen grundades på 1860-talet. Tidigare kallades vägen Drifteveien, eftersom man till stor del använde den för att driva djuren till och från skogsbeten och sätrarna i socknens norra del.

Uppskyltningen av platserna är en del i ett stort arbete att markera upp kommunens övergivna platser. I dessa ingår Fantebyen  som en viktig del i den lokala historien. Texten på varje skylt inleds med beskrivningen av att det i området finns 14 platser som ble dyrket opp på försten eller midten av 1800-tallet. Mange av de som slo seg ner her vara av omstreiferslekt fra Ullensaker, om området ble på folkmunne kaldt “Fantebyen”. På skyltarna finns i vissa fall också information om sådant som köpesumman för marken samt om vilka som bott där och händelser som inträffar här

På bilden från platsen Myrås skymtar resten av husets mur. På andra sidan tjärnet syns nuvarande riksvei 21. Foto: Bodil Andersson
Vandringsleden genom "Fantebyen är välskyltad. Foto: Bodil Andersson

Vid avslutningen av vandringen gavs vi tillfälle att informera om Det skandinaviske reisendekartet och om den historiska etniska mångfalden i Skandinavien. Vi pratade också en del om de olika beteckningar romanifolket/taterne och majoritetsbefolkningen använder på denna grupp.

Som avslutning fick vi dessutom tips om ett par tidigare lägerplatser i Marker, en i Trögstad, en i Spydeberg och en i Hoböl. Mycket spännande nytt arbete med andra ord. Dessutom funderar vi på att senare i höst göra ett nytt besök i trakten och gå igenom området mer grundligt för att lära oss mer om det.

"Fantebyen" ligger intill riksvei 21 drygt 1,5 mil norr om Örje. Den markerade sträckan motsvarar Moveien mellan Ise och Jörnehaugen.