Søknadsrunde for fondet

RT-fondet deler nok en gang ut prosjektstøttemidler. Søknadsfrist i første runde 2014 er 15. april.

Fondet støtter prosjekter som bidrar til synliggjøring og utvikling av romanifolkets/taternes kultur og historie. Søknadsskjema med veiledning og retningslinjer for tildeling finnes her.

Spørsmål kan stilles til daglig leder Kari Øverby  på tlf:  45405050.

Published
Categorized as Folket