Sommerutstilling – Båtreisende på Vestlandet

Del av utstillingen Båtreisende på Vestlandet.

Hele sommeren vises utstillingen De båtreisende – vandreutstilling om romanifolket på Fredriksten festning i Halden. Utstillingen er produsert av Haugalandmuseene.

Gjennom utstillingen får du møte romanifolket – en minoritet som har levd i Norge i 500 år. De som reiste, handlet og levde langs kysten av Norge brukte båter både som bolig og framkomstmiddel og blir ofte kalt de båtreisende.

I flere hundre år har romanifolket reist i båter langs kysten vår. I første halvdel av 1900-tallet var det vanlig å bruke små robåter, og overnatte i naust og sjøhus. Etter andre verdenskrig ble det vanligere med større båter, med kahytt, som hele familier kunne bo i. Fram til slutten av 1960-tallet var det flere familier som bodde og reiste i båt på sørvestlandet.

Romanifolket var håndverkere og handelsfolk. De reisende var kjent for sitt arbeid i metall, ofte som kobberslagere og blikkenslagere, knivsmeder og urmakere. Trådarbeid var utbredt og både kvinner og menn laget visper, gryteskrubber, rottefeller, kleshengere, fat og kurver. Kvinnene drev handel med nål og tråd, duker og andre tekstiler. Mange av mennene var skraphandlere, noe de kunne tjene gode penger på. Det tradisjonelle håndverket var en ressurs og fylte et behov, spesielt på bygdene.

Romanifolkets møte med storsamfunnet var ofte tøft. Romanifolket ble tvangsbosatt, tvangsflyttet, plassert på institusjoner, frattat barna sine, sterilisert og lobotomert. Mange familier ble tvangssendt til Svanviken arbeidskoloni, der de skulle “lære seg” å bli bofaste.

På siden De båtreisende fortelles mer om dette folket.