Spegling av projektet

É Romani Glinda, den romska spegeln, är en fristående romsk tidskrift som ges ut i Sverige. I sina artiklar rapporterar man om vad som händer i den romska världen, så väl inom som utom landet.

I innehållet finns också artiklar om resande. Bland annat bevakade  redaktionen ett år utgrävningarna av resandeboplatsen Snarsmon. Det gav fina artiklar och bilder som lästes av många.

I fjolårets sista nummer publicerades en artikel om projektet Den skandinaviska resandekartan. Den var skriven utifrån de aktiviteter som hölls vid nätverksträffen i Ed i oktober. Författare är Bo Hazell som var under dessa dagar. I artikeln beskrivs vad projektet handlar om och hur det ska gå till att hitta aktuella platser. Dessutom refereras vad som skedde under nätverksträffen med alla föredrag.

Vi tackar!

/Bodil