Ordlista

Norsk och svensk resanderomani har inslag av ord som härstammar från många olika språk. Men romanin har också i stor utsträckning påverkat norskan och svenskan. I båda språken finns idag många romaniord. Bland resande är det ungefär samma ord som används men förnorskade och försvenskade får de lite olika uttal och stavning. Ett vanligt ord som används av resande idag är bland annat buro, som egentligen betyder bonde men används som benämning på alla icke-resande.

Nedan finns ytterligare exempel på svenska och norska romaniord. Vissa av dem ingår också i svenska och norska språket. Eftersom det inte finns någon allmän uppfattning om hur ljuden i språket skall stavas så finns helt naturligt många varianter. Listan här nedan visar bara en variant av dialekter och är alltså inte alls heltäckande.

Romani Svenska Norsk
Beckna/bekna Sälja Selge
Bengalo Idiot Gal
Buro Bonde (icke resande) Bonde (ikke tater/romani)
Dabba Slå Slå
Devel Gud Gud
Dero/diro Du Du
Ding Tok  
Dinglare Resande Tater/romani
Drom Väg Vei
Gola/Gåla Skrika Rope
Hak Ställe/hus Hus
Hispa Hus Hus
Honkar Är Er
Ja
Jiddra/Jida Leva/föra oväsen Leve
Jycke/Jucklo Hund Hund
Lack Elak, arg, ond  
Latjo Roligt, trevligt, god, gott, bra Godt
Latjo divus God dag, hej God dag
Latjo drom God tur, trevlig resa God reise
Lattja Hitta, hitta på  
Lover/Loviar Pengar Penger
Manus Folk Folk
Miro/Mero Jag Meg
Nasja/Narsjo Springa/sticka iväg från Stikke av/fly
Nina/Ninna Nu
Rackla/rakra Prata Snakke
Tavring Resande Tater/romani/reisende
Tjack Handelsvara Ting å selge
Tjavo/čavo Pojke Gutt
Tjej/cej Flicka Jente
Tji Inte, inget, nej  
Tjinna Köpa Kjøpe
Tjuring Kniv Kniv
Vorsus/Vorsnus Vi Vi
Vischa/Virsja Landsbygd Byggda