Språklig revitalisering

Ett av bokens kapitel talar om Romani i svenskan. Foto: Bodil Andersson

Boken Resandefolkets Revitalisering är ett utbildningsmaterial för att hjälpa alla som vill lyfta fram den svenska romanin och samtidigt ta vara på resandefolkets kulturarv.  Boken är ett studiematerial som kan användas i studiecirklar eller i modersmålsundervisning.

Boken innehåller en beskrivning över hur svensk romanin fungerar grammatiskt, romani är ju i grunden ett talspråk. Tyngdpunkten i materialet ligger  på romanins faktiska användning. I olika kapitel tas teman som Romani i svenskan upp där vi får veta mer om bakgrunden till ord som nu ses som svenska, men har sitt ursprung i romani. Flera kapitel handlar om romanin i vardagen där en beskrivning av resandekulturen av igår och idag används för att förklara de ord som används i olika sammanhang.

Resandefolkets revitalisering av Eleonor Frnakemo.

Boken är skriven av den unga resande Eleonor Frankemo Eleonor. Hon driver också en blogg och är  webbansvarig för Skolverkets Tema Modersmål om resande. Det var avsaknaden av kursmaterial för modersmålsundervisning i svensk resanderomani som gjorde att Eleonor började skapa Resandefolkets revitalisering. I förordet skriver hon att hon hoppas att det material som boken ger ska kunna hjälpa svenska vuxna resande och resandebarn att revitalisera, återta, det språk och den kultur som är en ärftlig rätt. Vi är inte ett utdöende folk. Nej, vi lever, frodas och finns!

Materialet kan beställas vis NBV ÖStergötland. Information om materialet och beställning finns här.