Stadsmuseum öppnar för resandekartan

Onsdagen den 18 januari presenteras Den skandinaviska resandekartan och den kommande utställningen om resandefolkets kultur och historia vid Bohusläns museum vid ett seminarium vid Göteborgs stadsmuseum i centrala staden. Seminariet pågår mellan klockan 13 och 15.

Detta arrangemang ingår i den ambitiösa satsning Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen inledde under den gångna hösten. Medfinansiärer till arrangemanget är kulturförvaltningen i Göteborg stad samt studieförbundet ABF.