Stängda dörrar

Den finske historikern Panu Pulma har skrivit boken Suljetut ovet Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Boken handlar främst om romer men undertiteln talar om att den handlar om nordisk politik gentemot romer från 1500-talet fram till EU-eran. Det gör att också politiken gentemot resandefolket/romanifolket/taterne behandlas. I boken görs en del jämförelser när det gäller förhållandena i Finland, Sverige, Norge och Danmark. En poäng i genomgången är att de nordiska länderna tittade mycket på varandra när det gällde lagstiftning samt att romer och resande använt sig av hela Norden i sin försörjning och för sina resor.

Suljetut ovet betyder ungefär stängda dörrar. För oss som inte läser finska öppnas en dörr genom den engelska sammanfattningen av boken. Closed doors. Nordic Romani Policy from th 16th ventury to the EU era.