Stolthet i Örebro

Rose-Marie Wallengren, Mia Geijer, Richard Magito Brun och Mikael Eivegård under seminariets slutdiskussion. Foto: Bodil Andersson

Nu har någon skrivit om oss också. Och Nu har jag också en bok att visa bondkärringarna. Detta var ett av flera stolta uttalanden som framfördes under den seminariedag om och för resandefolket som hölls på Örebro läns museum igår. En stolthet över att visa fram sin kultur var ett dominerande drag under föredragen och diskussionerna under dagen.

Bakgrunden till dagen var den så kallade Krämarstan i Finnerödja. Inför seminariet hölls under lördagseftermiddagen en mycket uppskattad exkursion till platsen.

Citaten i inledningen kommer från Britt-Inger Lundqvist mamma när hon fått dotterns första uppsats i etnologi, en uppsats med just titeln Stolta och starka. Under seminariedagen delade Britt-Inger med sig av en engagerade berättelse om hur det kom sig att hon i vuxen ålder började studera och valde att skriva en uppsats i etnologi om sitt eget folk, resandefolket.

Rose-Marie Wallengren och Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket berättade om föreningens verksamhet. Richard gjorde också en enkel men tydlig beskrivning av hur resandefolket ursprung kan se ut och jämförde i detta med den romska bakgrunden. Rose-Marie talade också tillsammans med Björn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for romanifolket, om politiken med omhändertaganden av barn av resandefolket och likheter och skillnader mellan Sverige och Norge. Även Bo Hazell gjorde en del svensknorska jämförelser i ett inslag. Bland programpunkterna fanns också att Den skandinaviska resandekartan presenterades med särskild inriktning på framtiden.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där Mia Geijer, länsstyrelsen i Örebro, Mikael Eivegård, länsmuseichef i Örebro och Rose-Marie Wallengren och Richard Magito Brun i dialog med publiken diskuterade hur museum och myndigheter i Örebro län bäst arbetar vidare med resandefolkets kultur och historia och då med utgångspunkt från Krämarstan i Finnerödja. Vi måste jobba tillsammans för att göra det rätt, sa Richard och detta höll alla med om. Detta är oerhört stimulerande och utmanande, menade museichefen som tog emot de verktyg som finns hos resandefolket och som Rose-Marie erbjöd. Kring Krämarstan har en process startat och genom seminariet togs flera nya och spännande steg på vägen. Den skandinaviska resandekartan väntar med spänning på vad som sker härnäst.

Allra sist på dagen framförde Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby föreställningen Resandeblod. Under söndagen deltog ett 40-talpersoner från Sverige och Norge. Nästan lika många promenerade runt Krämarstan på lördagen. Flertalet kom av resandefolket. Arrangörer för dagarna var Kulturgruppen för resandefolket, Finnerödja hembygdsförening, LOR – Landsorganisasjon for romanifolket, Länsstyrelsen Örebro län, TL – Taternes Landsforening, Norge och Örebro läns museum.

4 comments

 1. Hallå här nere i skymundan!

  Vi var the grand finale på Seminariet och spelade med stolthet föreställningen RESANDEBLOD för våra vänner från Norge och Sverige.
  Det kändes fint att få vara med och hoppas vi också gav lite vind i seglen för fortsatt arbete.

  Bennie Åkerfeldt
  Resandeförfattare

 2. Hej Bodil.
  Du ska också ta åt dig av äran att det blev ett bra , intressant semenarium.
  Trevlig stund vi hade vid lunchen också.
  Bra jobb du gör med resandekartan och allt.
  Ha det bäst,
  Mvh
  Curre

Comments are closed.