Stor glede over støtte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin avdeling for urfolk og minoriteter har innvilget økonomisk støtte for en fortsatt utvidelse av Resiendekartet. Middlene kommer fra tilskudsordningen for nasjonale minoriteter.

Dette året finnes det i alt 6,9 millioner kroner til denne tilskudsordningen. Se alle støttemottakere her.

Sammen med tidligere innvilget støtte fra Romanifolket/taternes kulturfond finnes nå en god grund for å lage nye gode tiltak. Inntil videre fortsetter kampen for å finne mer middler fra andre institusjoner, for å gjøre det mulig å starte et nyt prosjekt.