Storbritannien manifesterar

Det finns resandefolk runt om i världen. Bland annat i Storbritannien där beteckningarna gypsy, roma och traveller i rätt stor utsträckning används som synonymer. De senaste åren har Gypsy, roma and traveller history month arrangerats runt om i landet. Den skandinaviska resandekartan hade planer på att delta i årets arrangemang men detta ställdes in eftersom bundgetneddragningar hos myndigheterna gjorde att årets arrangemang blir mindre än i fjol.

En del händer ändå och i slutet av denna månad hålls flera arrangemang i Newport i Wales. Den information vi kunnat hitta om dessa finner ni här.

På Gypsy, roma and traveller history months hemsida finns för övrigt mycket intressant att läsa. Man berättar både om tidigare arrangemang och det finns intressanta länkar åt olika håll.

Bland annat kan man se en intressant film som producerats av eleverna i skolan i den lilla orten Appleyby. Filmen handlar om den hästmarknad som traditionellt hållits på orten och som varit en viktig plats för landets resande. På senare år har marknaden utvecklats till “något annat”och det har kommit till  konflikter. I filmen diskuterar resande, skolelever, polis och borgmästare relationen mellan lokalboende och resande och hur man ska få en bra marknad i framtiden. Man är nämligen ense om att hästmarknaden är en god tradition och mötesplats.