Storgatan fram

Finnerödja ligger nordväst om Vättern och öster om Vänern. I norra Västergötland och ingår i Örebro län.
Storgatan sträcker sig 500 meter längs Krämarstaden.

Inför förra veckan kunde vi berätta att vi äntligen skulle göra ett besök vid den så kallade Krämarstaden i Finnerödja. Med en kraftig storm i ryggen reste Kristina Lindholm och Bodil Andersson för Den skandinaviska resandekartan upp mellan Vänern och Vättern. Vi höll oss i landskapet Västergötland men passerade med några kilometer länsgränsen till Örebro län.

Krämarstaden ligger några kilometer rakt söder om Finnerödja tätort.

På plats i Finnerödja möttes vi av ett drygt tiotal personer som ville veta mer om vad vi jobbar med och berätta för oss om Krämarstaden. Det var medlemmar i hembygdsföreningen samt personal frön länsstyrelsen i Örebro samt Örebro länsmuseum. Dessa ska tillsammans arbeta för att lyfta fram resandefolkets historia i form av händelser runt Krämarstaden.

Storgatan i Krämarstaden går rakt västerut från grusvägen från Finnerödja. Gatan är 500 meter lång.

Ute i Krämarstaden fick vi en intressant vandring “Storgatan” fram. Så kallades nämligen den väg som gick i östvästlig riktning i den södra kanten av denna fasta boplats som under ungefär 20 år i början av 1900-talet. Det blev många disksussioner kring de husgrunder vi kunde besöka.

Resterna av en husgrund i Krämarstaden.

Totalt 16 stycken som ska ha byggts av och använts av resandefolket.

Vi reagerade på att husen var stora om man jämför med vanliga torp/husmannsplasser. Kanske kan en del av dem ha varit tvåfamiljsbostäder som man fann var fallet med Rakkerhuset på Vest-Jylland som vi besökte för en månad sedan. En annan tanke som fördes fram var att eftersom de boende i området krämade, det vill säga drev med handel, så kan de ha haft behov av stora utrymmen för sitt varulager. I Finnerödja kommer man att arbeta vidare med detta.

Ordentliga murar visar platsen för ett jordgrävt hus i Krämarstaden.
Med karta och guide letade vi oss genom Krämartaden. Här personal från länsmuseet och länsstyrelsen i Örebro.

Resandekartans arkeolog Kristina Lindholm studerade också resterna av flera jordgrävda hus som var mycket välbekanta nu efter arbetet vid Snarsmon, Skojareberget och andra platser

runt om i gränstrakterna. Det har gått att visa på en flitig användning av denna praktiska byggnadstyp som man iordningställer med hjälp av de resurser som finns på plats. I området fanns också tecken på odling och det blev en diskussion kring om det var de resande på platsen som odlade eller om dessa lämningar var äldre. Här kommer gammalt kartmaterial kunna hjälpa till liksom den landskapsanalys som ska göras av området.

Arbetet kring Krämarstaden går vidare och vi kommer att hålla kontakten mellan Resandekartan och detta arbete så att vi kan lära av varandra. Vi som kom på besök tackar hjärtligast för en givande dag.

Foto samtliga bilder: Bodil Andersson.