Stort verk om romer och resande nu på svenska

Prisbelönt finskt verk om romer och “tattari” har kommit ut på svenska.

“Tattari” sa man på 1940-talet i Finland om några av dem som var lite annorlunda än den ljusa majoritetsbefolkningen. Kahle-romer eller finska zigenare talas det om i Sverige. De finska romerna kom till Finland, den östra rikshalvan av dåvarande stormakten Sverige, under 1500-talet. Hela tiden sedan dess har kontakterna mellan “tattari” och resandefolket i Sverige och Norge varit täta och starka. Nu har den prisbelönta Suomen romanien historia från 2012 kommit på svenska under titeln De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet.

15 författare har samarbetat om boken De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Redaktör är professorn i Finlands och Nordens historia, Panu Pulma, vid Helsingfors universitet.  Boken behandlar de finska romernas historia, språk och kultur, och ger också en röst åt romerna själva och deras egen syn på sin historia. Den visar på en stark samverkan mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgruppen, författarna talar om liv och kulturer i symbios. Efter andra världskriget blev situationen för den finska romska gruppen svårare än tidigare.

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet har givits ut av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med bokförlaget Atlantis.