Studieresa till Jylland

Nu drar resandekartan till Danmark för några dagars studieresa. Vi hoppas att få lära oss mer om hur den danska resandekulturens fasta kulturminnen ser ut idag och hur resandekulturen ur ett historiskt perspektiv uppfattats av majoritetsbefolkningen. Vi har också sökt kontakt med danska resande men har tyvärr ännu inte fått besked om vi kommer att få möta ättlingar till de familjer som bodde och verkade i området.

Vi inleder med att besöka Sömose i Dronninglund storskov på onsdag eftermiddag. Här ska vi visas runt till de platser som “cirkusfolket” använde främst som vinterhärbärge under en lång rad av år. På kvällen ska vi dessutom berätta om Den skandinaviska resandekartan och resandeboplatsen Snarsmon på Dorf Möllegård.

Torsdagen ägnas åt mellersta Jylland och vi reser till Sammelstedsby och besöker Helenes hus eller Fattighuset, som det också kallas. Vi fortsätter till Herning museum där man har en mindre utställning om natmandsfolket, som är en av de beteckningar som använts om danska resande.

Dagen och resans studiebesök avslutas vid Bundsbæk Mølle som ingår i Ringkøbing-Skjern Museum. Detta museum har i år en utställning med det i svenska och norska öron kanske smått förbryllande namnet Rakker, tyve og tiggere som vi tror kommer att engagera  mycket. Kopplat till museet finns också ett “rakkerhus” som vi ska besöka.

På resan deltar projektledningen vars kostnader finansieras av Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. En fint ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan gör att i stort sett hela referens- och styrgrupperna för projektet också kan delta i resan.

Om tid ges kommer vi att efter hand försöka rapportera om vad vi är med om. Om schemat inte tillåter detta återkommer vi med våra berättelser i nästa vecka.