Styrgruppen fattar de strategiska besluten

Imorgon onsdag möts styrgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet. Förra gången, som också var första gången, vi möttes var i slutet av oktober i samband med att vi arrangerade vår första nätverksträff. Den gången hölls mötet i Ed i Dalsland, Sverige. Nu ska vi till Halden i norska Östfold där vi utnyttjar vackra Fredrikshalds teater, som ingår i Halden historiske Samlingers ansvarsområde.

I styrgruppen sitter de respektive museicheferna från de båda projektägarna Bohusläns museum och Östfoldmuseene – Hans Kindgren och Gunn Mona Ekornes. I styrgruppen ingår också fyra organisationer som representerar resandefolket/romanifolket/taterne. Dessa är Landsorganisasjonen for Romanifolket, Taternes Landsforening, Kulturgruppen för Resandefolket – Göteborgsregionen och Resande Romers Riksförening. Organisationernas representanter i styrgruppen är i tur och ordning Björn Godin Nicholaysen, Holger Gustavsen och Richard Magito Bruun. Projektledningen deltar också i styrgruppens arbete genom Kristina Lindholm, Svein Norheim och Bodil Andersson.

Styrgruppens uppgift är att just styra inriktningen på det arbete som utförs i projektet så att vi når fram emot de mål som vi slagit fast i vår projektplan.

/Bodil