Styrkommittén Interreg Sverige-Norge

Title: Styrkommittén Interreg Sverige-Norge
Location: Stockholm
Description: Styrkommittén för Interreg Sverige-Norge tar ställning till vår ansökan om finansiering.
Date: 2010-12-14