Norsk sannhetskommisjon tillsatt

Den 8 januari i år skrev Aftenposten om den sannhetskommisjon som norska regeringen tillsatt för att undersöka hur romanifolket/taterne har behandlats i Norge. I Norge har fornyingsminister Rigmor Aasrud tillsatt den grupp som ska verka som en sanningskommission när det gäller hur norska myndigheter, organisationer och verksamheter har behandlat folkgruppen historiskt. Kommissionen ska lämna sin…

läs mer

Styrgruppsmöte Den skandinaviska resandekartan

Title: Styrgruppsmöte Den skandinaviska resandekartan Location: Fredrikshalds teater, Halden Description: Styrgruppen för Det skandinaviske reisendekartet möts. På dagordningen står bland annat att ta ställning till den tekniska specifikation som ska ligga till grund för upphandlingen av den databas och hemsida som ska göra det möjligt att på Internet presentera uppgifter de platser vi inventerar. Start…

läs mer