”Återbetalning”

Vi ville inte bara ta emot kunskap och information under det danska besöket. Vi ville också dela med oss av vad resandekartan innebär och exemplifiera det med resandeboplatsen Snarsmon. Detta gjorde att vi första kvällen under vår resa tillsammans med Try museum bjöd in allmänheten till ett föredrag om resandekartan. Träffen hölls vid vackra Dorf…

läs mer

Sömose engagerade

Spännande och intressant är de genomgående kommentarerna efter inledningen av resandekartans jylländska resa. Det var en tidig start och en lång dag. Många diskussioner och mycket information som givit mycket att tänka på. Vi riktar ett stort tack till Trine på Try museum som tagit mycket väl hand om oss och berättat och visat vad…

läs mer

Studieresa till Jylland

Nu drar resandekartan till Danmark för några dagars studieresa. Vi hoppas att få lära oss mer om hur den danska resandekulturens fasta kulturminnen ser ut idag och hur resandekulturen ur ett historiskt perspektiv uppfattats av majoritetsbefolkningen. Vi har också sökt kontakt med danska resande men har tyvärr ännu inte fått besked om vi kommer att…

läs mer

Föredrag i Danmark

Nästa vecka reser projektledningen till Danmark. Totalt är vi ett drygt tiotal personer från styr- och referensgrupp som ska lära oss mer om resandekulturens historia i Danmark. På onsdag kväll, den 17 augusti, håller vi också ett föredrag om vårt eget arbete. Det blir på Dorf Möllegård utanför Dronninglund på norra Jylland. Föredraget är ett…

läs mer

Mer i Sarpsborg

I början av sommaren fick vi som vi tidigare berättat flera besök av Sarpsborg Arbeiderblad. Först gjorde reportern ett besök vid Snarsmon. Denna artikel möttes av stort intresse bland tidningens läsare i Sarpsborg. Därför gjordes en uppföljning i form av en artikel om Det skandinaviske reisendekartet. I artikeln nämns några aktuella platser i Östfold samt…

läs mer

Veckotidning uppmärksammar

Veckotidningen Hemmets Journal uppmärksammade i nummer 31 resandefolket. Detta skedde genom en intervju med Rose-Marie Wallengren som berättade sin historia med ett ursprung i folkgruppen. ”Numera är jag stolt över att vara tattare” slår Rose-Marie fast och berättar om hur hennes liv som resande har sett ut. Artikeln sträcker sig över flera sidor och bjuder…

läs mer

Söppel

Sensommar- och höstsäsongen för Det skandinaviske reisendekartet/Den skandinaviske resandekartan sätter nu igång. Det kommer att bli en spännande tid. Redan nästa vecka reser vi till Danmark. I oktober arrangerar vi seminarium. Dessutom ska vi naturligtvis ut och inventera platser med anknytning till resande/romanifolk/taterne. Mer information om dessa aktiviteter kommer senare. Först av allt ska mejlkorgen…

läs mer