Regeringen ändrar sig?

Som vi berättade om igår meddelade den svenska regeringen i helgen att man inte ämnade betala ut någon ersättning till de personer vilka som barn vanvårdats under samhällets ansvar. Detta möttes med kraftig kritik från de berörda samt den politiska oppositionen. Senare under gårdagen kom nya besked från regeringskansliet. Regeringen och Barn- och äldreminister Maria…

läs mer

Ingen ersättning till barnhemsbarn

Den svenska regeringen har beslutat att inte ge någon ekonomisk kompensation till de barn som omhändertagits av samhället och farit illa under behandlingen. Däremot vill man anordna en upprättelseceremoni. Regeringens meddelande om sitt beslut finns här. På sidan finns också länkar som bland annat berättar om hur man tänkt sig upprättelseceremonin. Genom sitt beslut går…

läs mer

Vi besöker Finnerödja

Denna vecka reser delar av Den skandinaviska resandekartans projektledning flitigt runt i Västsverige. Vi inleder med att imorgon tisdag besöka Krämarstaden i Finnerödja. Detta är ett besök vi ser mycket fram emot. Under vårt besök kommer vi att träffa representanter för Finnerödja hembygdsförening samt länsstyrelsen i Örebro och länsmuseet i samma län. Dessa startar nämligen…

läs mer

Katri Linna om vitboken

Generaldirektör Katri Linna kommer den 22 september till Göteborg för att berätta om  arbetet med en utredning av samhällets övergrepp mot resande och romer under 1900-talet. Detta arbete ska utmynna i en så kallad vitbok. Katri Linna, tidigare diskrimineringsombudsman, ansvarar för genomförandet. Att beskriva övergrepp mot en kultur: Resandefolket och statens vitbok om resande och…

läs mer

Spännande kurs

Med start i höst ger Institutt for arkeologi, konservering og historie vid Oslo Universitet inom kursen Eldre norsk historie undervisning i ämnet kursen Taterne (romanifolket/reisende) i Norden 1500-1850. Denna premiärkurs startar i slutet av denna månad och huvudansvarig är Anne Minken som i våras disputerade på sin avhandling Tatere i Norden för 1850. Kursplanen ser…

läs mer

Resandekartan arrangerar: Rätten till kulturminnena och historien

Torsdagen den 6 oktober arrangerar Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet sitt andra seminarium. Dagens titel är Rätten till kulturminnena och historien. Under denna rubrik kommer vi att med hjälp av inbjudna forskare med kunskap om såväl taternes/resandefolkets som andra minoritetgruppers historia få mycket att tänka på. Det blir tre föredrag, paneldiskssion samt, för de som…

läs mer

Att läsa

Vid vårt besök i Danmark fick vi tillgång till lite litteratur om några av de platser vi besökte. I årsboken Vendsyssel Nu & Da 2006-2007 fann vi artikeln Sömosen og dens beboere. Cirkusfamilierne på Jyske Ås (ISSN 0105-2608).  Berättelser om naturen och människorna kring Sömosen finns också presenterade i häftet Sömosen Et pragtfuldt naturområde i…

läs mer

Kurslitteratur

Förra året blev boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts kurslitteratur i arkeologi vid Stockholms universitet. Detta föll väl ut i undervisningen och bland studenterna. Nu har institutionen beställt fler böcker inför höstterminen. Detta glädjer oss mycket eftersom det mångkulturella Sverige förs in i arkeologin.

läs mer